Archivo de la categoría: Tag Manager Trucos

Que Tags hacen falta crear en Tag Manager

[:ca]

Para sustituir a Google Analytics por Tag Manager solo hace falta crear una etiqueta en Tag Manager que envíe las páginas visitadas a Google Analytics

El Tag es del tipo Universal Analytics y lo que queremos enviar es la visita a una página, un Page View.

Ahora solo nos falta el disparador, o trigger. Éste tiene que dispararse en todas las páginas.

Una vez asociados Tag y Trigger ya nos podemos deshacer del código de seguimiento de analytics, el gtag.js, el global site tag que nos propone Google Analytics para insertar en nuestra página y sustituirlo por el que nos propone Google Tag Manager haciendo click en el identificador del contenedor, eso que empieza por GTM-XXXXX.

Copiamos el codigo HTML y lo pegamos en el head y en el body y borramos el antiguo codigo HTML de Google Analytics. Y con esto ya tenemos la versión más simple de Tag Manager funcionando.

[:es]

Para sustituir a Google Analytics por Tag Manager solo hace falta crear una etiqueta en Tag Manager que envíe las páginas visitadas a Google Analytics

El Tag es del tipo Universal Analytics y lo que queremos enviar es la visita a una página, un Page View.

Ahora solo nos falta el disparador, o trigger. Éste tiene que dispararse en todas las páginas.

Una vez asociados Tag y Trigger ya nos podemos deshacer del código de seguimiento de analytics, el gtag.js, el global site tag que nos propone Google Analytics para insertar en nuestra página y sustituirlo por el que nos propone Google Tag Manager haciendo click en el identificador del contenedor, eso que empieza por GTM-XXXXX.

Copiamos el codigo HTML y lo pegamos en el head y en el body y borramos el antiguo codigo HTML de Google Analytics. Y con esto ya tenemos la versión más simple de Tag Manager funcionando.

[:]

[:en]Measure with Tag Manager page scroll depth[:ca]Mesurar quant scroll fan els usuaris amb Tag Manager[:es]Medir cuanto scroll hacen los usuarios con Tag Manager[:]

[:en]

How many users get the bottom of your page?

How long does it take to get to the footer?

Do they see the whole page? Do they only see half and leave the page?

Example of page percentage seen

All those questions can be answered thanks to a new Tag Manager tag.

Scroll Depth Tag

Example of Tag Manager trigger for scroll depth

Depending on the design of the page it does not make sense to send 25% if you see 50% of page just entering.

[:ca]

Quants usuaris arriben fins a baix de la teva pàgina?

Quant triguen a arribar fins al peu de pàgina?

Veuen la pàgina completa? Només veuen la meitat i abandonen la pàgina?

Exemple de percentatge de pàgina vist

Tots aquestes preguntes poden ser respostes gràcies a una etiqueta nova de Tag Manager.

Profunditat de Desplaçament – Scroll Depth

Exemple de disparador – trigger de Tag Managerper a scroll depth

Depenent del disseny de la pàgina no té sentit enviar el 25% si res més entrar ja es veu gairebé el 50%.

[:es]

¿Cuántos usuarios llegan hasta abajo de tu página?

¿Cuánto tardan en llegar hasta el pie de página?

¿Ven la página completa? ¿Solo ven la mitad y abandonan la página?

Ejemplo de porcentaje de página visto

Todos esas preguntas pueden ser respondidas gracias a una etiqueta nueva de Tag Manager.

Profundidad de Desplazamiento – Scroll Depth

Ejemplo de disparador – trigger de Tag Manager para scroll depth

Dependiendo del diseño de la página no tiene sentido enviar el 25% si nada más entrar ya se ve casi el 50%.

[:]

Google Analytics y Firebase

2019 Fin del SDK de Google Analytics para móviles

Ahora que ya no se puede utilizar el SDK de Google Analytics para Android solo queda usar Firebase para Android.

Octubre 2019: es la fecha en la que dejará de funcionar el SDK de Analytics para Android.

Consecuencias:

 1. Se acabó el ver datos de Firebase dentro de Google Analytics

[:ca]13 Dimensions #Fet Útils Per Analítica de Google[:es]13 Dimensions #Fet Útils Per Analítica de Google[:]

[:ca]Un del meu favorit (i més popular) els articles en el meu blog és Millora Col·lecció de Dada Amb Quatre Dimensions #Fet. En aquell article, mostro com pots millorar la qualitat i granularitat de la vostra dada d’Analítica del Google posada amb justes quatre Dimensions #Fet. La raó vaig escollir les quatre dimensions (Impacte Timestamp, ID de Sessió, ID de Client, i ID d’Usuari) és perquè fermament crec que haurien de ser dins Analítiques de Google conjunt estàndard de dimensions, però per alguns inexplicable raó no són.

Des d’editorial que article fa tres anys, he naturalment uncovered més d’aquesta “necessitat-a-tenir” Dimensions Fetes per encàrrec, i he escrit un grapat de guies damunt com per implementar-los. En aquest article, vull estirar tot d’aquests junt a un referencia guia, el qual pots llavors ús per trobar la informació pertinent amb facilitat. Tots de les guies d’implementació són per Google Tag Director, però res està parant tu de modificar el JavaScript per treballar amb analítiques.js O gtag.js.

Taula de Continguts

1. Millora granularitat
1.1. Impacte Timestamp
1.2. ID de sessió
1.3. ID de client
1.4. ID d’usuari
2. Bo tot-al voltant de Dimensions Fetes per encàrrec
2.1. Tipus d’impacte
2.2. Ple Referrer
2.3. Payload Longitud
2.4. ID de Contenidor del GTM
3. Browsing Comportament
3.1. Redirigeix Recompte
3.2. Tipus de navegació
3.3. Tipus de tabulador
3.4. Els tabuladors Obren
3.5. ID de tabulador
4. El customTask variable

Resum

1. Millora granularitat

El primeres quatre Dimensions #Fet són aquelles introduït en el meu article més primerenc. Pots seguir l’enllaç per veure més detalls sobre la implementació, però alguns de les solucions a sota han estat actualitzades, així que marca segur segueixes aquestes guies més que aquells en l’article original.

El propòsit d’aquestes quatre dimensions és per afegir més informació a conjunts de dada d’Analítica de Google sobre els viatges d’usuari que tenen lloc en el vostre lloc. Sent capaç a segment i chop la dada en un impacte-per-base copejada (Impacte Timestamp), els agrupa a sessions (ID de Sessió), classe per usuari de GA (ID de Client), i finalment analitzar creu-camins de dispositiu (ID d’Usuari), marques tant sentit d’un punt d’analítica-de-vista. És increïble que aquestes dimensions no són de bon grat disponible dins els conjunts de dada d’Analítiques de Google . Són disponibles en el BigQuery exportació…

1.1. Impacte Timestamp

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: Impacte

d’Impacte Timestamp sortides el temps local (i.e. el temps de navegador del visitant ) de l’impacte format estandarditzat dins. Un exemple seria 2018-05-29T15:04:51.361+03:00 (any-mes-dayThour:minuts:segons.Offset de zona horària_dels mil·lisegons). De llavors ençà és impacte timestamp, és important que afegeixes aquestes Dimensions #Fet a cada Analítica de Google sola tag que focs en el vostre lloc. Manera més fàcil per fer és per afegir-lo a una variable d’Enquadraments d’Analítica de Google.

Costum JavaScript variable: {{Impacte timestamp}}

Continguts:

function() {
  // Get local time as ISO string with offset at the end
  var now = new Date();
  var tzo = -now.getTimezoneOffset();
  var dif = tzo >= 0 ? '+' : '-';
  var pad = function(num) {
    var norm = Math.abs(Math.floor(num));
    return (norm < 10 ? '0' : '') + norm;
  };
  return now.getFullYear() 
    + '-' + pad(now.getMonth()+1)
    + '-' + pad(now.getDate())
    + 'T' + pad(now.getHours())
    + ':' + pad(now.getMinutes()) 
    + ':' + pad(now.getSeconds())
    + '.' + pad(now.getMilliseconds())
    + dif + pad(tzo / 60) 
    + ':' + pad(tzo % 60);
}

1.2. ID de sessió

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: ID

de Sessió de la Sessió és una corda aleatòria, única (GUID) quin és scoped a la sessió sencera. Això significa que tots els impactes de la mateixa sessió poden ser queried amb el mateix ID. Això, dins volta, significa que tens una manera d’agregar tot va relacionar impactes directament en els informes de dada, més que els havent d’inferir utilitzant segments, per exemple.

Pots afegir ID de Sessió únic a la vostra Vista de Pàgina tag, però no hi ha cap mal dins incloent-lo dins cada sol un del vostre GA tags. De fet, de fet recomano només afegint-lo a la variable d’Enquadraments d’Analítica de Google utilitzes per tot el vostre tags, perquè és possible allò no tot de les vostres sessions tindrà un pageview dins els (si els trencaments de sessió, i un nou un inicis sense reloading una pàgina).

Costum JavaScript variable: {{Continguts de GUID}}

Aleatori:

function () { // Public Domain/MIT
  var d = new Date().getTime();
  if (typeof performance !== 'undefined' && typeof performance.now === 'function'){
    d += performance.now(); //use high-precision timer if available
  }
  return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
    var r = (d + Math.random() * 16) % 16 | 0;
    d = Math.floor(d / 16);
    return (c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8)).toString(16);
  });
}

1.3. ID de client

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: ID

de Client de l’Usuari és l’identificador de galeta anònim que Analítica de Google assigna a cada cas de navegador sol de qualsevol visitant de web donat. És com GA calcula els Usuaris mètrics en vistes que no tenen els ID d’Usuari presenten habilitats (més damunt això en el capítol pròxim).

Enviant l’ID de Client com a la dimensió Feta per encàrrec a Analítica de Google és absolutament necessari. És la manera única d’aconseguir fila-per-informes de fila partits per usuari, i és la manera única a la consulta per dades va recollir de qualsevol usuari anònim.

L’ID de Client és recollit utilitzant *customTask (guia aquí), així que no l’afegeixes a *tags utilitzant els enquadraments de Dimensions Fets per encàrrec. En comptes d’això, l’afegeixes a Camps per posar -> *customTask (veu *screenshot a sota). Ser segur per llegir la meva guia damunt *customTask per entendre com aquestes feines de mecanisme.

Costum *JavaScript variable: {{*customTask – Continguts d’ID}}

del Client:

function() {
 var clientIdIndex = 3; // Change this number to the actual Custom Dimension index number
 return function(model) {
  model.set('dimension' + clientIdIndex, model.get('clientId'));
 };
}

1.4. ID d’usuari

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: ID

d’Usuari de l’Usuari és un identificador que et d’alguna manera ha enllaçat al *logged dins usuari. Típicament és un *pseudonymized la clau escrita a *dataLayer utilitzant un identificador subjectat a l’usuari en el vostre CRM o alguns altre servidor-registre d’usuari del costat.

Perquè hi ha tantes maneres d’implementar ID d’Usuari, depenent damunt com el vostre rerefons produeix l’identificador, no tinc una guia genèrica damunt com per generar el valor. Per això les instruccions a sota apliquen només a un ús molt específic cas, on l’ID d’Usuari és escrit al *dataLayer quan la pàgina és carregada. Però podries tan bé tenir el vostre servidor de web escriu l’ID d’Usuari dins alguns altra variable global, o fins i tot en una galeta de navegador.

També, perquè estàs recollint dada de *logged dins usuaris, marca segur qualsevol solució implementes és *compliant amb la legislació d’intimitat i controls de la vostra regió.

Variable de Capa de la dada: {{DLV – *userId}}

Continguts: Capa de Dada Nom Variable – *userId

2. Bo tot-al voltant de Dimensions Fetes per encàrrec

El conjunt pròxim de Dimensions Fetes per encàrrec és coses llestes justes per afegir a la vostra col·lecció de dada. De llavors ençà són inclosos en aquesta guia, no són queriable per default en GA està informant interfície.

2.1. Tipus d’impacte

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: Tipus

d’Impacte de l’Impacte et diu explícitament el que el tipus de copejar recollit dins Analítica de Google era. Així que sigui esdeveniment per Esdeveniments, *pageview per *Pageviews, cronometrant per Cronometrar impactes, etc. Pots utilitzar això per construir segments (p. ex. sessions on el primer impacte era un esdeveniment), o per afegir més granularitat a anàlisi de camí.

Hauries d’afegir el variable a cada Analítica de Google sola *tag en el vostre contenidor. Les necessitats variables de ser afegides utilitzant *customTask. Ser segur per llegir la meva guia damunt *customTask per entendre com aquestes feines de mecanisme.

Costum *JavaScript variable: {{*customTask – Continguts de tipus}}

Copejat:

function() {
 var hitTypeIndex = 5; // Change this number to the actual Custom Dimension index number
 return function(model) {
  model.set('dimension' + hitTypeIndex, model.get('hitType'));
 };
}

2.2. Ple *Referrer

abast de Dimensió Feta per encàrrec: Copejat

Ple *Referrer és senzillament el valor de document.*referrer Afegit com a copejat-*scoped Dimensió Feta per encàrrec a cada Analítica de Google sola *tag en el vostre contenidor. Això deixarà analitzes el que la pàgina anterior de qualsevol impacte donat era. Això fa molt sentit per *pageview seguint, i fa molt sentit per impactes que comencen sessions, de llavors ençà ara pots analitzar el *referral informació per sessions que van venir via alguns altra font que un *referral impacte.

*JavaScript Variable: {{document.*referrer}}

Continguts: Nom Variable Global – document.*referrer

 [:es]Un del meu favorit (i més popular) els articles en el meu blog és Millora Col·lecció de Dada Amb Quatre Dimensions #Fet. En aquell article, mostro com pots millorar la qualitat i granularitat de la vostra dada d’Analítica del Google posada amb justes quatre Dimensions #Fet. La raó vaig escollir les quatre dimensions (Impacte Timestamp, ID de Sessió, ID de Client, i ID d’Usuari) és perquè fermament crec que haurien de ser dins Analítiques de Google conjunt estàndard de dimensions, però per alguns inexplicable raó no són.

Des d’editorial que article fa tres anys, he naturalment uncovered més d’aquesta “necessitat-a-tenir” Dimensions Fetes per encàrrec, i he escrit un grapat de guies damunt com per implementar-los. En aquest article, vull estirar tot d’aquests junt a un referencia guia, el qual pots llavors ús per trobar la informació pertinent amb facilitat. Tots de les guies d’implementació són per Google Tag Director, però res està parant tu de modificar el JavaScript per treballar amb analítiques.js O gtag.js.

Taula de Continguts

1. Millora granularitat
1.1. Impacte Timestamp
1.2. ID de sessió
1.3. ID de client
1.4. ID d’usuari
2. Bo tot-al voltant de Dimensions Fetes per encàrrec
2.1. Tipus d’impacte
2.2. Ple Referrer
2.3. Payload Longitud
2.4. ID de Contenidor del GTM
3. Browsing Comportament
3.1. Redirigeix Recompte
3.2. Tipus de navegació
3.3. Tipus de tabulador
3.4. Els tabuladors Obren
3.5. ID de tabulador
4. El customTask variable

Resum

1. Millora granularitat

El primeres quatre Dimensions #Fet són aquelles introduït en el meu article més primerenc. Pots seguir l’enllaç per veure més detalls sobre la implementació, però alguns de les solucions a sota han estat actualitzades, així que marca segur segueixes aquestes guies més que aquells en l’article original.

El propòsit d’aquestes quatre dimensions és per afegir més informació a conjunts de dada d’Analítica de Google sobre els viatges d’usuari que tenen lloc en el vostre lloc. Sent capaç a segment i chop la dada en un impacte-per-base copejada (Impacte Timestamp), els agrupa a sessions (ID de Sessió), classe per usuari de GA (ID de Client), i finalment analitzar creu-camins de dispositiu (ID d’Usuari), marques tant sentit d’un punt d’analítica-de-vista. És increïble que aquestes dimensions no són de bon grat disponible dins els conjunts de dada d’Analítiques de Google . Són disponibles en el BigQuery exportació…

1.1. Impacte Timestamp

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: Impacte

d’Impacte Timestamp sortides el temps local (i.e. el temps de navegador del visitant ) de l’impacte format estandarditzat dins. Un exemple seria 2018-05-29T15:04:51.361+03:00 (any-mes-dayThour:minuts:segons.Offset de zona horària_dels mil·lisegons). De llavors ençà és impacte timestamp, és important que afegeixes aquestes Dimensions #Fet a cada Analítica de Google sola tag que focs en el vostre lloc. Manera més fàcil per fer és per afegir-lo a una variable d’Enquadraments d’Analítica de Google.

Costum JavaScript variable: {{Impacte timestamp}}

Continguts:

function() {
  // Get local time as ISO string with offset at the end
  var now = new Date();
  var tzo = -now.getTimezoneOffset();
  var dif = tzo >= 0 ? '+' : '-';
  var pad = function(num) {
    var norm = Math.abs(Math.floor(num));
    return (norm < 10 ? '0' : '') + norm;
  };
  return now.getFullYear() 
    + '-' + pad(now.getMonth()+1)
    + '-' + pad(now.getDate())
    + 'T' + pad(now.getHours())
    + ':' + pad(now.getMinutes()) 
    + ':' + pad(now.getSeconds())
    + '.' + pad(now.getMilliseconds())
    + dif + pad(tzo / 60) 
    + ':' + pad(tzo % 60);
}

1.2. ID de sessió

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: ID

de Sessió de la Sessió és una corda aleatòria, única (GUID) quin és scoped a la sessió sencera. Això significa que tots els impactes de la mateixa sessió poden ser queried amb el mateix ID. Això, dins volta, significa que tens una manera d’agregar tot va relacionar impactes directament en els informes de dada, més que els havent d’inferir utilitzant segments, per exemple.

Pots afegir ID de Sessió únic a la vostra Vista de Pàgina tag, però no hi ha cap mal dins incloent-lo dins cada sol un del vostre GA tags. De fet, de fet recomano només afegint-lo a la variable d’Enquadraments d’Analítica de Google utilitzes per tot el vostre tags, perquè és possible allò no tot de les vostres sessions tindrà un pageview dins els (si els trencaments de sessió, i un nou un inicis sense reloading una pàgina).

Costum JavaScript variable: {{Continguts de GUID}}

Aleatori:

function () { // Public Domain/MIT
  var d = new Date().getTime();
  if (typeof performance !== 'undefined' && typeof performance.now === 'function'){
    d += performance.now(); //use high-precision timer if available
  }
  return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
    var r = (d + Math.random() * 16) % 16 | 0;
    d = Math.floor(d / 16);
    return (c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8)).toString(16);
  });
}

1.3. ID de client

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: ID

de Client de l’Usuari és l’identificador de galeta anònim que Analítica de Google assigna a cada cas de navegador sol de qualsevol visitant de web donat. És com GA calcula els Usuaris mètrics en vistes que no tenen els ID d’Usuari presenten habilitats (més damunt això en el capítol pròxim).

Enviant l’ID de Client com a la dimensió Feta per encàrrec a Analítica de Google és absolutament necessari. És la manera única d’aconseguir fila-per-informes de fila partits per usuari, i és la manera única a la consulta per dades va recollir de qualsevol usuari anònim.

L’ID de Client és recollit utilitzant *customTask (guia aquí), així que no l’afegeixes a *tags utilitzant els enquadraments de Dimensions Fets per encàrrec. En comptes d’això, l’afegeixes a Camps per posar -> *customTask (veu *screenshot a sota). Ser segur per llegir la meva guia damunt *customTask per entendre com aquestes feines de mecanisme.

Costum *JavaScript variable: {{*customTask – Continguts d’ID}}

del Client:

function() {
 var clientIdIndex = 3; // Change this number to the actual Custom Dimension index number
 return function(model) {
  model.set('dimension' + clientIdIndex, model.get('clientId'));
 };
}

1.4. ID d’usuari

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: ID

d’Usuari de l’Usuari és un identificador que et d’alguna manera ha enllaçat al *logged dins usuari. Típicament és un *pseudonymized la clau escrita a *dataLayer utilitzant un identificador subjectat a l’usuari en el vostre CRM o alguns altre servidor-registre d’usuari del costat.

Perquè hi ha tantes maneres d’implementar ID d’Usuari, depenent damunt com el vostre rerefons produeix l’identificador, no tinc una guia genèrica damunt com per generar el valor. Per això les instruccions a sota apliquen només a un ús molt específic cas, on l’ID d’Usuari és escrit al *dataLayer quan la pàgina és carregada. Però podries tan bé tenir el vostre servidor de web escriu l’ID d’Usuari dins alguns altra variable global, o fins i tot en una galeta de navegador.

També, perquè estàs recollint dada de *logged dins usuaris, marca segur qualsevol solució implementes és *compliant amb la legislació d’intimitat i controls de la vostra regió.

Variable de Capa de la dada: {{DLV – *userId}}

Continguts: Capa de Dada Nom Variable – *userId

2. Bo tot-al voltant de Dimensions Fetes per encàrrec

El conjunt pròxim de Dimensions Fetes per encàrrec és coses llestes justes per afegir a la vostra col·lecció de dada. De llavors ençà són inclosos en aquesta guia, no són queriable per default en GA està informant interfície.

2.1. Tipus d’impacte

font Original: Enllaç

abast de Dimensió Feta per encàrrec: Tipus

d’Impacte de l’Impacte et diu explícitament el que el tipus de copejar recollit dins Analítica de Google era. Així que sigui esdeveniment per Esdeveniments, *pageview per *Pageviews, cronometrant per Cronometrar impactes, etc. Pots utilitzar això per construir segments (p. ex. sessions on el primer impacte era un esdeveniment), o per afegir més granularitat a anàlisi de camí.

Hauries d’afegir el variable a cada Analítica de Google sola *tag en el vostre contenidor. Les necessitats variables de ser afegides utilitzant *customTask. Ser segur per llegir la meva guia damunt *customTask per entendre com aquestes feines de mecanisme.

Costum *JavaScript variable: {{*customTask – Continguts de tipus}}

Copejat:

function() {
 var hitTypeIndex = 5; // Change this number to the actual Custom Dimension index number
 return function(model) {
  model.set('dimension' + hitTypeIndex, model.get('hitType'));
 };
}

2.2. Ple *Referrer

abast de Dimensió Feta per encàrrec: Copejat

Ple *Referrer és senzillament el valor de document.*referrer Afegit com a copejat-*scoped Dimensió Feta per encàrrec a cada Analítica de Google sola *tag en el vostre contenidor. Això deixarà analitzes el que la pàgina anterior de qualsevol impacte donat era. Això fa molt sentit per *pageview seguint, i fa molt sentit per impactes que comencen sessions, de llavors ençà ara pots analitzar el *referral informació per sessions que van venir via alguns altra font que un *referral impacte.

*JavaScript Variable: {{document.*referrer}}

Continguts: Nom Variable Global – document.*referrer

 [:]